pragmatische visie op de versterking van onze samenleving