Information overload

In mijn hoofd, op mijn agenda:

Diverse mailtjes beantwoorden

Stukje voor de Kwakersstraat 3 bedenken

Stukje over werkbezoek aan Epe afgelopen dinsdag

Stukje over onze jongerenwandeling van gisteren

Stukje over Boomplantdag bij Kinderkookcaf


maureau