Schrijf eens een brief aan jezelf

 

Vandaag kreeg ik wel erg leuke post:

Een brief van mijzelf.

Nu onderteken ik wel vaker brieven die ik vervolgens als bewoner weer terug zie, maar nooit dan ook aan mij persoonlijk geadresseerd.

Ik spreek mijzelf hier wel netjes aan als “geachte mevrouw Maureau”.

 

O&S doet voor ons een onderzoek naar het oordeel van bewoners over de dienstverlening en het gevoerde beleid van het stadsdeel.

Namens de stadsdeelvoorzitter sturen zij vervolgens een brief naar bewoners die door een steekproef geselecteerd zijn met de oproep om medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Een grappige ervaring.


admin