Mobiel Stream Team

Aan het eind van de middag bezig met mijn (bestuurlijke) hobby:

Breedband en haar toepassingen.

Ik kan bijna acht jaar met de portefeuille ICT in combinatie met mijn kunst,onderwijs, welzijns en dienstverleningsportefeuille nog steeds helemaal enthousiast worden over de de ruime toepassingsmogenlijkheden die er op die gebieden zijn voor ICT en dan met name breedband.

Een in de ogen van velen, wat rare hobby: een zachte portefeuille en dan toch die fascinatie rond ICT, Breedband en glasvezel.

Ik ben nog steeds maar matig geinteresseerd in de infrastuctuur, de bits, bytes en het belichten van glasvezels, maar ik blijf onverminderd enthousiast en hoopvol over de toepassingsmogenlijkheden die er juist voor Cultuur, Onderwijs en Zorg op dit gebied zijn.

Vanmiddag was ik op een bijeenkomst voor de cultuursector waar allelei geslaagde initiatieven in het gebruik van Breedband in de Cultuursector, georganiseerd door het Virtueel Platform, getoond werden.

Presentaties over De Waag, Montevideo met Content in Context, Rotterdam Stroomt, De Balie met CultureBase, Submarinechannel met de Tulse Luper game en Fabchannel met de nieuwe fabplayer

Als je dat ziet, kan er al ongelovelijk veel: een aantal enthousiastelingen zoekend binnen de beschikbare technologie en een stevige pot subsidie, laten dat goed zien.

Maar daar ben je er nog niet mee:

Hoe kom je nu zover dat ook allelei andere instellingen dit zien, hun aanbod hierin meenemen en dit verder gaan ontwikkelen?

Moeilijk want de gemiddelde kleine instelling met een mooi cultuuraanbod, is zo druk bezig te overleven dat ze aan al die nieuwerwetsigheden helemaal niet toekomen.

Wil je het grote publiek overtuigen van het feit dat er hiermee een boel te brengen valt, dan heb je meer aanbod nodig dan alleen de concerten van Paradiso (hoe mooi ook) en wat er verder vanmiddag te zien was.

Tijdens de borrel dacht ik de oplossing bedacht te hebben: een Mobiel Stream Team dat gedurende een beperkte periode (een jaar?) de hele culturele markt afstruint, voorstellingen, meetings, debatten, schoolcultuurprojecten professioneel opneemt, host en voor een groot publiek ontsluit: zonder kosten voor de instelling maar met een digitale grote marktplaats waar iedereen het aanbod kan bekijken.

Alleen maar winst:

Amsterdam laat zien wat ze aan cultureel aanbod in huis heeft, het “school bezoekt Krakelingproject” is opeens ook ’s avonds voor de werkende ouder te bekijken (kijk mam, daar sta ik), het Amsterdams Uitbureau put in haar agendaaanbod vrijelijk uit de beelden, de culturele instellingen raken bekend met het ook op een andere manier tonen van wat ze aan aanbod in huis hebben, de afnemers raken bekender met deze aanvullende manier van cultureel aanbod bekijken en voor je het weet bestel je een DVD van de live voorstelling of het debat waar je zelf was.

Ik denk wel dat dit vooralsnog alleen van de grond komt als de gemeente of een bundeling van instellingen daar als aanjager een rol in gaat vervullen.

Op dit moment ben je of voorhoedeloper en dan kan je dit er niet bij hebben, of je bent nog niet overtuigd en dan begin je er niet aan.

Initiatief zoekt Nemer,


admin