Conferentie van portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Woensdag en donderdag ben ik even buiten de stad. De portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn hebben samen met hun ambtelijke ondersteuning een tweedaagse conferentie waarin we gezamenlijk een aantal actuele dossiers bij de kop nemen en onze gezamenlijke ambities voor het volgend jaar formuleren.

Een uniek verschijnsel in ons amsterdams bestuurdersland, 2 dagen samen weg, veel inhoud, veel proces maar niet minder belangrijk ook concrete ambities voor de komende periode.

Ik kan me nog herinneren – ik stond aan de wieg van deze jaarlijkse conferentie- hoe we daar in de vorige bestuursperiode mee begonnen, destijds alleen met de portefeuillehouders Onderwijs. Het was even zoeken naar de juiste weg, de juiste mix tussen bestuur en ambtenaren, maar ondertussen is het een geslaagd jaarlijks terugkerend fenomeen geworden waarin je terugkijkend kunt constateren dat we een belangrijk deel van de samen afgesproken ambities ook daadwerkelijk bereiken.

Niet onbelangrijk is dat twee dagen samen ook de informele contacten en daarmee de onderlinge bereikbaarheid heel positief beinvloedt. Het inhoudelijk programma en de gesprekken aan de bar vormen samen een mooie mix. Alhoewel het wel zaak blijft om de gesprekken aan de bar ook ergens in de nacht te laten stoppen omdat anders de tweede dag te slaperig wordt. Ik hoop dat een ieder dat doet want ik ben dit jaar eindverantwoordelijk voor de opbrengsten van de tweede dag.


maureau