Rust en spanning bij de Bekeerde Suster

Maandag stafdag was een aaneengesloten waslijst van maatschappelijk relevante onderwerpen. Van het voorbereiden van een commissiediscussie over integratie tot maatschappelijke participatie, preferente sectoren voor ID banen, Roosje, toekomst voor de Hallen, terugblikken op de festivals van afgelopen weekend tot een spreekuurgaste die een inhoudelijke en graag ook financi”ele bijdrage van mij wilde voor het jubileum van een servicepunt.

Het gaat toch allemaal echt wel ergens over dacht ik nog tussendoor.

’s Avonds geen ruimte voor inhoudelijk verslag maar voor spanning, sensatie en competitie in ons maandelijks avondje Mahjongh. Deze keer in een mooie afwijkende locatie, cafe De Bekeerde Suster met een blinkende brouwinstallatie.

Het uitzicht mocht niet baten geloof ik. Na veel remises en een late avond verloor ik weer genadeloos. 


maureau