Schot in de roos

Het is verbazend hoe je in een uur tijd geweldige progressie kunt boeken in je trefzekerheid en het vermogen je doel te bereiken. Portefeuillehouders, secorhoofden en afdelingshoofden samen gingen met sprongen vooruit.

Een workshop boogschieten als intermezzo op ons inhoudelijk programma.

Niet alleen de fysieke techniek kwam aan de orde. Booschieten is een van de Zenkunsten dus zaken als focus, concentratie, meditatie en een goed contact me de pijl zijn belangrijke voorwaarden voor het behalen van je resultaat.  

“Je moet pas schieten als de pijl er klaar voor is”. Deze uitspraak en nog een paar anderen zullen in de komende tijd ongetwijfeld regelmatig opduiken in onze bestuurlijke overleggen.

Ik ben en kijk ondertussen tevreden terug van en op onze tweedaagse portefeuillehoudersconferentie, we hebben samen een stevige hoeveelheid ambities neegezet die we het komend jaar willen realiseren. Niet alleen het “wat” gaan we doen, maar ook het “hoe organiseren we dat gezamenlijk” kwam nadrukkelijk aan de orde.


maureau