Clara Wichmann instituut

In de afgelopen periode zijn er weer veel subisides stopgezet vanuit de landelijke overheid. Ik ga daar nier over en als ik sosm zie welke subisiedies ze stopzetten, ben ik ook maar blij dat ik dat niet voor mijn rekening heb hoeven nemen.

Per 1 oktober stopte het Clara Wichmann Instituut. Ik vind dat doodzonde. Als het nou zo zijn dat we er al waren met gelijke rechten voor man en vrouw, dan zou de stopzetting van de subsidie aan dit instituut wat anders geweest zijn.

Ik ben nog steeds benieuwd naar de uitspraak over discriminatie door de SGP en los daarvan zijn er nog tal van belangrijke zaken waar dit instituut over informeert of actie op onderneemt. Gelukkig proberen ze nog een beetje door te gaan met individuele support en bijdragen.


maureau