Dam tot Dam loop

In het midden de bezieldende coach van ons Oud-West team, Lesley Pengel

Zondag de Dam tot Damloop, waaraan in de businessloop ook veel mensen van de gemeente Amsterdam meeliepen. De gemeente eindigde op de 30e plaats, uit 1200 deelnemende teams toch bepaald in de voorhoede.

Maar liefst dertien van stadsdeel Oud-West, waaronder collega [[popup:damtotwerner.jpg:Werner Toonk:Werner Toonk:]]

Reden genoeg om samen met de stadsdeelsecretaris wederom eerst langs de weg toe te juichen en daarna achter de finish bloemen te overhandigen aan de koene lopers.

Een groot deel van het Oud-West team


admin