Herfst in Oud-West


Vlak bij het stadsdeelkantoor even stil staan en genieten van de herfstkleuren.

Collega uit Izmir


Druk lijkt het wel altijd te zijn. Soms is het nog drukker en soms ook drukkender.

Stevig aan de slag geweest maaandag en ook vandaag in ons DB wer. “Goes with the job” niet zeuren dus.

Lichtpuntje was gisteren tussen alle overleggen door een korte ontmoeting met de burgemeester van Bordova, deelgemeente van het Turkse Izmir die vanwege een cultureel uitwisselinginitiatief tussen jeugd en jongeren vanuit Izmir. Napels en Oud-West op visite was in Amsterdam.

Een mooie oase in een verder van s’ochtends tot s’avonds druk gevulde dag met noodzakelijkheden.

Inspirerend om te horen hoe en waarom de initiatiefnemers van dit inititaief er zo voor gaan. Ik kan alleen maar trots zijn op het feit dat ze dit ook graag in Oud-West brengen.

Eerder ontving ik al de vorige burgemeester van Bordova ter ere van ons festival Oud-West Thuis Best. Een burgemeester die meereist om de uitwisseling van zijn jongeren in culturele zin kracht bij te zetten vind ik wel heel erg positief.

De doos met vijgen die ik cadeau kreeg heb ik gisteravond onder vermelding van dit bezoek maar gedeeld met alle andere stadsdeelvoorzitters en de burgemeester zodat zijn bezoek ook in grotere kring bekend werd dan alleen in Oud-West.

Marathon, deel 2


.

Zelf kon ik deze keer geen goede foto’s maken ondanks mijn VIP plekje.

Gelukkig beschikte collega Margreet die mij vandaag vergezelde (als vanwege leuke collega, snelste loopster van Oud-West bij de Dam tot Damloop, hardloopfanaat en vanwege het gegeven dat mijn meest voor de hand liggende begeleider – mijn echtgenoot- ook dit jaar weer als verkeersregelaar stond te vrijwilligen bij de marathon) over goede apparatuur en bleef zij wel bij de “meet en greet” toen ik alweer thuis bij mijn allenige zoon wilde zijn.

Met haar toestemming deze mooie plaatjes

30e ING Amsterdam marathon


Vanochtend fietste ik een stukje van het marathon parcours in een verwachtingsvol stukje Amsterdam.

Van het Vondelpark onderweg naar het Olympisch Stadion waar ik uitgenodigd was om de marathon mee te maken.

Een prachtig herfstzonnetje, vele vrijwilligers bezig met hekken, fourage en ING gadgets en heel erg veel marathonlopers onderweg naar de start in het stadion.

Samen met de snelste Dam tot Dam loopster uit onze organisatie hoorde ik het startschot en zag ik de duizenden marathonlopers het stadion uit vertrekken, een prachtig gezicht.

Twee uur lang hopen op een nieuw wereldrecord en tien meter voor de finish Haile Gebrselassie als eerste zien finishen met een persoonlijk en parcoursrecord.

Een voor de zoveelste keer genoot ik van het voorecht om zoiets van dichtbij mee te mogen maken.

Helaas is mijn fototoestel mee met zoonlief op Romereis en moest ik me met mijn telefoon behelpen.

Politieinzet en Formule 1 coureurs


Donderdagmiddag was ik op uitnodiging aanwezig bij de Commissie Algemene Zaken van de Centrale Stad.

Op de agenda stond de bespreking van de twee rapporten “Samen Sterker Besturen” en “Beter Presteren voor Amsterdam”, in de volksmond, ondanks alle inspanningen beter bekend als “moeten er minder stadsdelen komen? ”

Als voorzitter van het bestuurlijk team dat dezetwee onderzoeken heeft begeleid, was ik uitgenodigd om voor de raadscommissie desgewenst vragen te beantwoorden.

“My finest hour” in deze belangrijke functie zou je zo zeggen.

Vanwege de aanwezigheid van externen en meerde wethouders (de onderzoekers, Duco Stadig en ik) werd het punt naar voren gehaald op de agenda.

Alleen het punt “Actualiteiten” stond eerder op de agenda.

Ik ben maar zelden aanwezig op commissievergaderingen van de Centrale Stad en vond het helemaal niet erg om daar een keertje getuige van te zijn.

De actualiteit -De brief van de zeven westelijke stadsdeelvoorzitters aan de burgemeester over een gebrek aan politiecapaciteit, verhitte de gemoederen zozeer dat er ruim een uur over de politiecapaciteit werd gesproken -waarbij en passant heel erg veel over de stadsdelen werd gezegd en gevonden zonder dat zij daar in het gesprek vertegenwoordigd waren- dat de behandeling van de twee rapporten over het stelsel en de prestaties voor Amsterdam in tien minuten en zonder vragen behandeld werd.

De twee rapporten zijn opgesteld met name om politieke partijen rationele voeding te geven voor discussie binnen hun eigen partij en voor het opstellen van hun verkeizingsprogramma’s op de vraag “welke mogelijkheden zie je op basis van de rapporten om het organisatietechnisch ambtelijk en bestuurlijk (nog) beter te kunnen doen voor de burger in Amsterdam”.

In die zin is het helemaal geen ramp dat de commissie AZ het liever over de politieinzet had dan over deze onderzoeken, de discussie vindt binnen de politieke partijen plaats.

Als Bestuurlijk Team hadden we alleen wel een klein beetje gehoopt dat de Commissie AZ de burgemeester en ons team het verzoek had gedaan om het “laaghangend fruit” -de aanbevelingen uit de rapporten die niet politiek gevoelig zijn, de verbeteringen die morgen door zou kunnen voeren- te plukken en daarmee aan de slag te gaan.

Dat gebeurde niet, maar het laaghangend fruit gaan we toch wel plukken en als het aan mij ligt voor de verkiezingen nog de gemakkelijke verbeteringen oogsten.

Zo komen we er ook.

(meer…)

Stoplicht


Soms sta ik even stil in verwondering, denk dan “O nee shit, ik heb haast”.

Sjeesend naar het volgende stoplicht, vergeet ik weer wat me had verbaasd.

Inburgeringsfeestje in Oud-West


(foto van de fotograaf uit de Centrale Stad)

Vrijdagochtend hadden hadden wij in Oud-West een in samenwerking met de Centrale Stad georganiseerd inburgeringsfeest.

46 cursisten kregen uit handen van burgemeester Job Cohen hun inburgeringscertificaat.

Een plechtig moment want daarmee hadden de cursisten niet alleen hun cursus met goed gevolg voltooid, maar waren zij ook echt – zwart op wit met bewijs in handen – ingeburgerd.

Het geheel had iets feestelijks en plechtigs, het werd toch een beetje als symbool gezien van er nu

De Noordvleugel als Mindmover


“De creatieve industrie en het medialandschap zijn enorm in beweging. Vanuit het TV-domein ontstaan door digitalisering vele nieuwe mogelijkheden. Daarnaast zijn er door de telecom ontwikkelingen tal van nieuwe mogelijkheden om het contact met de consument te vergroten. Breedband internet en mobiel worden royaal ingezet. Kortom, er is een sterke beweging van de traditionele massamedia naar de nieuwe online media.

Deze innovatieve ontwikkelingen zijn uitdagingen voor het multimediasector in de Noordvleugel van de Randstad. De KennisKring vraagt daarvoor uw aandacht en wil bijdragen aan het versterken van de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden binnen de regio Almere, Hilversum, Amsterdam, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Haarlem.

Hoe kunnen we het multimediacluster in de Noordvleugel effectief versterken? Wat is er al aan (media)bedrijvigheid, wat zijn de perspectieven en wat moeten we met elkaar nog realiseren?”

Op naar Hilversum dus woensdagmiddag voor een bijeenkomst van Kenniskring Amsterdam Versterking van het Multimediacluster.

En ik was niet de enige die dit een interessant thema vond, volle bak daar op het Mediapark waar we samen een TV studio vulden.

De opening van van burgemeester Ernst Bakker was meteen stevig want hij kon het niet laten even tegen de omroepbestel plannen aan te schoppen.

Hoe het toch mogelijk was dat de regering van een land met MP JP als voorzitter van het Innovatieplatform zulke plannen kon maken. Dat Bakker’s eigen partijgenote Medy van der Laan de plannen door de kamer heeft geloodst, leek even vergeten.

Hij was overigens bepaald niet de enige in het gezelschap die zich zorgen maakte over de impact van de regeringsplannen op de ontwikkeling van de multimediasector die in onze regio toch zo van belang is.

Per slot van rekening komt 35 miljard van de 49 milajrd die er in Nederland in deze sector omgaat uit de Noordvleugel.

Daarnaast werd ook vandaag weer van alle kanten aangegeven dat er vanuit deze hoek de grootste economische groeipotentie in onze regio verwacht mag worden en dat hier de boot missen dicht in de buurt van zinken komt.

Kansen benutten en samenwerking in de regio versterken is noodzaak om niet achterop te komen.

De noodzaak werd nog eens onderstreept door het manifest van de “Holland Acht”dat vandaag in Den Haag gepresenteerd werd met de melding dat “De Randstad op korte termijn behoefte heeft aan ‘drastische bestuurlijke modernisering’ om de economische teloorgang te keren”.

Het medialandschap is veranderd van het oorspronkelijke omroepkwartier van de publieken tot een Mediapark van velen waarin omroepen al lang niet meer automatisch de eersten en zeker niet de enigen zijn die uitmaken wat er gebeurt e de snelgroeiende “always on generatie” hele nieuwe eisen gaat stellen.

Volgens de verschillende sprekers waren er kansen genoeg (hapsnap samenvatting):

 • Doe iets met de online gaming, want die groeit snel:

  Biedt als regio een contenthub voor online content

  Wordt the gamehub for online gaming in Europe

  profileer je als regio, bijvoorbeeld “Rotterdam is goodmover, De Noordvleugel wordt mindmover”

  Zie Breedband als een belangrijke enabler

  Erken het steeds groter wordend belang van Cultuur en Creativiteit in de Economie

  Erken dat de toekomst van de creatieve industrie in het digitale domein ligt

  Multimedia clustert, Ict ook, maak er een double boost van door de combinatie van ICT, Multimedia en Content te clusteren

  Investeer in Content want we hebben over het algemeen meer kanalen dan content

  Erken dat de klant al lang niet meer alleen consument is, maar steeds vaker ook producent van zijn eigen content

  We kunnen “The Creative Sillicon Valley” worden, maar spreek dan wel samen uit dat je het wil

  Organiseer de Innovatie en zorg dat je hem ook “vermarkt”. (Vaak kwam weer de kennisparadox naar boven: we hebben heel veel kennis maar komen niet van Kennis naar Kunde naar Kassa)

  De nieuwe technieken en haar mogelijkheden worden zwaar onderschat en onderbenut, veel meer kenners nodig die daar wat mee kunnen

Later meer over de wonderlijke deelsessie De nieuwe goudmijn: TV waar, wanneer en wat je wilt en zelf TV maker worden alwaar de traditionelen en de early adaptors in