De Noordvleugel als Mindmover

“De creatieve industrie en het medialandschap zijn enorm in beweging. Vanuit het TV-domein ontstaan door digitalisering vele nieuwe mogelijkheden. Daarnaast zijn er door de telecom ontwikkelingen tal van nieuwe mogelijkheden om het contact met de consument te vergroten. Breedband internet en mobiel worden royaal ingezet. Kortom, er is een sterke beweging van de traditionele massamedia naar de nieuwe online media.

Deze innovatieve ontwikkelingen zijn uitdagingen voor het multimediasector in de Noordvleugel van de Randstad. De KennisKring vraagt daarvoor uw aandacht en wil bijdragen aan het versterken van de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden binnen de regio Almere, Hilversum, Amsterdam, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Haarlem.

Hoe kunnen we het multimediacluster in de Noordvleugel effectief versterken? Wat is er al aan (media)bedrijvigheid, wat zijn de perspectieven en wat moeten we met elkaar nog realiseren?”

Op naar Hilversum dus woensdagmiddag voor een bijeenkomst van Kenniskring Amsterdam Versterking van het Multimediacluster.

En ik was niet de enige die dit een interessant thema vond, volle bak daar op het Mediapark waar we samen een TV studio vulden.

De opening van van burgemeester Ernst Bakker was meteen stevig want hij kon het niet laten even tegen de omroepbestel plannen aan te schoppen.

Hoe het toch mogelijk was dat de regering van een land met MP JP als voorzitter van het Innovatieplatform zulke plannen kon maken. Dat Bakker’s eigen partijgenote Medy van der Laan de plannen door de kamer heeft geloodst, leek even vergeten.

Hij was overigens bepaald niet de enige in het gezelschap die zich zorgen maakte over de impact van de regeringsplannen op de ontwikkeling van de multimediasector die in onze regio toch zo van belang is.

Per slot van rekening komt 35 miljard van de 49 milajrd die er in Nederland in deze sector omgaat uit de Noordvleugel.

Daarnaast werd ook vandaag weer van alle kanten aangegeven dat er vanuit deze hoek de grootste economische groeipotentie in onze regio verwacht mag worden en dat hier de boot missen dicht in de buurt van zinken komt.

Kansen benutten en samenwerking in de regio versterken is noodzaak om niet achterop te komen.

De noodzaak werd nog eens onderstreept door het manifest van de “Holland Acht”dat vandaag in Den Haag gepresenteerd werd met de melding dat “De Randstad op korte termijn behoefte heeft aan ‘drastische bestuurlijke modernisering’ om de economische teloorgang te keren”.

Het medialandschap is veranderd van het oorspronkelijke omroepkwartier van de publieken tot een Mediapark van velen waarin omroepen al lang niet meer automatisch de eersten en zeker niet de enigen zijn die uitmaken wat er gebeurt e de snelgroeiende “always on generatie” hele nieuwe eisen gaat stellen.

Volgens de verschillende sprekers waren er kansen genoeg (hapsnap samenvatting):

 • Doe iets met de online gaming, want die groeit snel:

  Biedt als regio een contenthub voor online content

  Wordt the gamehub for online gaming in Europe

  profileer je als regio, bijvoorbeeld “Rotterdam is goodmover, De Noordvleugel wordt mindmover”

  Zie Breedband als een belangrijke enabler

  Erken het steeds groter wordend belang van Cultuur en Creativiteit in de Economie

  Erken dat de toekomst van de creatieve industrie in het digitale domein ligt

  Multimedia clustert, Ict ook, maak er een double boost van door de combinatie van ICT, Multimedia en Content te clusteren

  Investeer in Content want we hebben over het algemeen meer kanalen dan content

  Erken dat de klant al lang niet meer alleen consument is, maar steeds vaker ook producent van zijn eigen content

  We kunnen “The Creative Sillicon Valley” worden, maar spreek dan wel samen uit dat je het wil

  Organiseer de Innovatie en zorg dat je hem ook “vermarkt”. (Vaak kwam weer de kennisparadox naar boven: we hebben heel veel kennis maar komen niet van Kennis naar Kunde naar Kassa)

  De nieuwe technieken en haar mogelijkheden worden zwaar onderschat en onderbenut, veel meer kenners nodig die daar wat mee kunnen

Later meer over de wonderlijke deelsessie De nieuwe goudmijn: TV waar, wanneer en wat je wilt en zelf TV maker worden alwaar de traditionelen en de early adaptors in


admin