Een dagje sport

Donderdag was het laatste portefeuillehoudersoverleg Sport van deze periode.

Ik was daar maar zelden: viel bijna altijd samen met een ander overleg en binnen onze stadsdeelgrenzen hebben we bijna geen gemeentelijke sportaccommodaties, dus al te veel mee praten zat er ook niet in.

Deze keer stond de voorbereiding van sport in het volgende Bestuursakkoord op de agenda en daar had ik nou net wel weer gedachten over.

Ook een enthousiasmerende en ontroerende presentatie van Only Friends.

De droom van een vervent voetballer die dat graag aan zijn zoontje had willen overgeven. Toen bleek dat zijn zoontje een motorische handicap had, bleek ook dat de gemiddelde voetbalvereniging daar niet goed mee uit de voeten kan.

Vader storte zich zelf toen maar op voetbal voor kinderen met een handicap, een droom die dusdanig uitliep dat er nu met steun van het Ronald Mc Donald fonds vanaf 2007 gebouwd gaat worden aan een megasportcomplex voor sportende kinderen met een beperking waar ook kinderen zonder beperking welkom zijn.

Collega Plantinga uit Noord hoorde van deze droom en vond een locatie. De plannen zien er schitterend uit.

De stadsdelen werd gevraagd straks mee te helpen bij de vervoerskosten van kinderen uit hun stadsdeel naar het complex toe.

Direct na afloop van het overleg, reed ik met collega Slettenaar achter Hester Maij aan naar het ROC om voor de kick off van het BOS sportproject in Oud-Zuid en Oud-West.


admin