Kick Off Buurt Sport Project Oud-West en Oud Zuid

Haal jongeren uit de buurt van straat af, biedt ze een opleiding tot assistent sportbuurtwerker in hun eigen buurt aan, vraag aan het ROCvA of ze de opleiding willen verzorgen, vraag de welzijnsinstelling of ze de assistenten in hun eigen buurt willen inzetten. Vraag Maatwerk om voor een passende stagevergoeding te zorgen en je hebt ons BOS-project: Meer sport in de buurt, minder schooluitval, minder hangjongeren en een passende opleiding.

Donderdag was de aftrap: 15 gemotiveerde studenten, de directies van de ROCvA, DWI, Combiwel, de wethouder Sport en de twee stadsdeelwethouders trapten samen de bal af.

Erg feestelijk.

Het Bos project biedt een samenhangend geheel aan activiteiten gericht op het verkleinen van achterstanden bij jeugdigen op de gebieden welzijn, opvoeding, onderwijs en sport&bewegen. Het wordt opgezet en uitgevoerd door Combiwel in samenwerking met het ROCvA en de stadsdelen Oudzuid en Oud-West in een aantal buurten met achterstand en jeugdoverlast.

Het project is gericht het bieden van de mogelijkheid aan risicojongeren (door schooluitval, slechte kansen op de arbeidsmarkt, justitie contacten, sociaal-psychologische problematiek, huisvestingsproblemen, schuldproblematiek) een 2-jarige opleiding te volgen tot assistent activiteiten begeleiding en hen stageplaats (en begeleiding) te bieden in het Sportbuurtwerk. Gedurende de opleiding hebben zij een inkomen (en stagevergoeding) via een Maatwerkcontract.


admin