Technische Vragenmarkt

Dinsdagavond hield de raad voor het eerst een technische Vragenmarkt.

Alle raadsleden met vragen over de begroting konden terecht op een markt waar per programma ambtenaren klaar zaten om alle technische vragen te beantwoorden.

Per programma was een tafel ingericht waar meteen de relevante beleidsdocumenten en ook de [[popup:tmarktfolders.jpg:informatiefolders en produkten ::1:inline]]binnen dit programma lagen: het marktgehalte nam hierdoor nog eens extra toe.

In Oud-West voor het eerst, in Almere, lichtend voorbeeld voor nieuwe werkwijzes in het kader van dualisme, waar wij eerder dit jaar op bezoek gingen is dit al een tijdje praktijk.

Voor raadsleden een goede gelegenheid om al hun technische vragen in een keer te kunnen stellen, voor ambtenaren een goed moment om die vragen ook in alle rust te kunnen beantwoorden, een ontlasting voor de commissievergaderingen waar deze vragen anders gesteld zouden worden en waarschijnlijk een verademing dat de vragen ambtelijk beantwoord werden in plaats van door een portefeuillehouder die tijdens de commissievergadering al dan niet gesouffleerd door een ambtenaar moet proberen er net zoveel verstand van te hebben als de inhoudelijke ambtenaar.

Daarnaast waren ook de grootste gesubsidieerde instellingen aanwezig om vragen over prioriteiten aan hun adres te kunnen beantwoorden.

In principe geen rol voor de bestuurders hier, toch waren we wel uitgenodigd om aanwezig te zijn (enige terughoudendheid werd logischerwijs wel op prijs gesteld).

Ik vond het erg goed om hier toeschouwer van te kunnen zijn.

Ik geloof dat het wel succesrijk was.

Er werden veel vragen gesteld, een enkele vraag leek zelfs uit te monden in een [[popup:tmarktkringlogo.jpg:kringgesprek::1:inline]].

Ik hoop dat raad, griffie en ambtenaren tevreden en positief zijn over deze eerste keer en dat allen dit volgend jaar weer willen.

Ik ben voor, maar mag niet meer mee stemmen.


admin