2 jaar dualisme: op de kansel of naar de afvalverwerking