De Week draait voorbij: Week 8

Met als zwaartepunt de laatste raad voor het reces.

Veel openingen en bijeenkomsten, laatste DB voor de zomervakantie, dicht in de buurt bij J.P. Balkenende, Kennis Delen en het verwezelijken van mooie dromen.

Zondag 27 juni

’s Ochtends een grote stap gezet. Ik ben lid geworden van de gloednieuwe sportschool die op kruipafstand van mijn huis op de kop van de Overtoom komt. Even slikken. ik doe nu niets aan sport (door de week alleen rennen en vliegen en de stad doorsjeesen op de fiets).  Het feit dat ze om 7 uur open zijn en een zwembad hebben waardoor ik voor school van kinderen en werk kan gaan zwemmen gaf de doorslag. Net als het pijnlijke gegeven dat je voor een jaar lid moet worden tegen een stevig bedrag per maand. Zo weet ik zeker dat ik een jaar lang moet van mijzelf en dat is niet verkeerd. Ze gaan op 14 augustus open, dus ik kan nog even wennen aan mijn stoutmoedige stap.

Later familiedag met de familie van onze Maureau kant. Sinds de dood van mijn oma ruim 6 jaar geleden, hebben wij rond haar verjaardag een familiebijeenkomst. Op haar verjaardag kwam iedereen samen en aten we traditioneel Chinees, aangevuld door veel kersen van mijn oom en tante die in de Betuwe wonen. Zo zijn zowel kersen als chinees voor mij onlosmakelijk met de verjaardag van mijn oma verbonden. Aanvankelijk zagen wij elkaar bij de chinees waar het eten op de verjaardag altijd gehaald werd. Later groeide dat uit omdat je elkaar tijdens een etentje ook maar weinig spreekt. Dit jaar waren we voor de tweede keer in Het Twiske waar iedereen hapjes en drankjes meenam en we de hele middag gebruikten om weer een beetje op de hoogte te raken van ieders wel en wee. Leve de traditie.

Maandag

’s ochtends nu eens geen staf binnen met veel stukken (dat moest helaas ’s middags wel dubbel en dwars ingehaald worden) maar een werkbezoek aan de schooltuinen. Hardstikke leuk en leerzaam. Wij maakten een les mee met de kinderen van onze school voor speciaal basisonderwijs de Winkler. Ze deden hardstikke hun best en waren zichtbaar tevreden met hun zelfgeoogste opbrengst.

’s middags gaf ik telefonisch mijn stem door voor de jurering van het Fonds Lokale Initiatieven van Cyburg. Uit 24 ingediende initiatieven moest er gekozen worden. Als een kind in de snoepjeskast heb ik alle initiatieven doorgelezen en een moeilijke keuze gemaakt.

Dinsdag

Als DB hadden we onze laatste vergadering voor het reces. Ongeveer 6 weken hebben we geen vergadering. Alleen de meest noodzakelijke besluiten worden tijdens het reces genomen. Tijdens ons DB+ onderdeel hadden we bezoek die alles afwist van het verbeteren van processen: heel nuttig en leerzaam. Zicht op hoe je dingen beter kan organiseren zijn voor ons natuurlijk van groot belang. Mooi dat we los van de waan van alle dag hier tijdens ons laatste DB ruimte voor hadden.

’s middags was ik aanwezig bij de slotbijeenkomst van het samenwerkingsproject met de UvA waarin we kennis deelden en studenten binnen de gemeente projecten uitvoerden op het snijvlak van ICT en samenleving. Erg leuk en bovendien de perfecte ontspannen voorbereiding op de raad van die avond waar mij/danwel het DB een motie van nog onduidelijke strekking (wantrouwen/twijfel/treurnis) boven het hoofd hing.

De raadsvergadering ’s avonds was vrij hectisch. Er moest een intentiebesluit genomen worden over een parkeergarage, de algemene beschouwingen werden gehouden en er stond nog zo wat op de agenda. Waaronder het oordeel van de raad over het rapport Berenschot dat naast lessen voor de toekomst ook een oordeel gaf over de rollen die stadsdeelbestuur, raad en stichtingsbestuur hadden gespeeld bij de financi


maureau