Bellamystraatbezoek

Vorige week ging ik samen met de buurtregisseur op bezoek bij de krakers uit de Bellamystraat. Er is sprake van een nieuwe bestemming voor het pand dat al een tijdje leegstond. Door de kraak komt een nieuwe huurster met mooie plannen en haast in het gedrang en wordt ook de overdacht van het pand bemoeilijkt. De buurt maakte zich zorgen over eventuele ontruiming en had wel wat vragen. De krakers twijfelen aan de goede bedoelingen van de eigenaar, maar lijken wel bereid te vertrekken als het gebruik door de nieuwe huurster zeker is. Het stadsdeel is geen partij maar zit ook niet te wachten op onnodige verharding en kan bovendien informatie geven over de status van verbouwplannen. Het leek er dus op dat we als stadsdeel eventueel nog een bemiddelende rol zouden kunnen hebben.

Doordat ik het bezoek van te voren had aangekondigd waren er nogal wat mensen op de been en werd er zo her en der nogal wat geroepen. Ik geloof nog steeds dat partijen er met elkaar best uit kunnen komen en dat dat de prettigste en snelste oplossing voor iedereen is. Of dat lukt daar ga ik natuurlijk niet over. Als iedereen zich ingraaft wordt het niet meer dan een toneelstuk voor meerdere partijen waar in het script al staat hoe een ieder zich volgens zijn rol moet gedragen, maar volgens mij kan dat hier echt anders.

Ik hoop dat de informatiebijeenkomst die het stadsdeel daags daarna hield de benodigde informatie heeft gebracht en dat de goede bedoelingen wat meer op de voorgrond gekomen zijn.


maureau