DB-dag

Dinsdag weer DB met mijn stukkenstroom naar de commissie. Ik heb als eerste commissie na het reces. Voor het reces hebben we scherpe afspraken gemaakt over wat er geleverd zou worden. Tijdens het reces wordt er dan druk geproduceerd en als je terug bent van vakantie moet het dan ook snel door. We hadden het in het DB veel over geld. Hoe geef je nu aan richting de commissie dat je volgend jaar denkt op die en die punten meer geld in te moeten zetten (prioriteiten) terwijl je als DB nog niet hebt vastgesteld welke van de ingediende prioriteiten je met elkaar honoreert. Dat gaat eigenlijk altijd wel goed, maar met het dualisme waarin de raad over de programma’s gaat werkt de vroeger systematiek niet meer helemaal zijn we nog niet helemaal uitgezocht naar nieuwe wegen. Gelukkig is het wel een gezamenlijke zoektocht.

’s Middags verdiepte ik me in de toestand rond de gekraakte bioscoop Olympia. Ik was benaderd door buurtbewoners die zich en zorgen maakten over een eventuele hardhandige ontruiming in hun kleine straatje en die ook nogal wat vragen hadden over wat er nu precies met het gebouw ging gebeuren en welke inspraak zij in dat proces zouden hebben. Het pand is niet van ons en over ontruimingen gaat het stadsdeel niet, maar we hebben natuurlijk wel vrij beschikbare informatie over het hoe en wat van ingediende bouwplannen, termijnen en inspraakmogenlijkheden en kennen we de beoogd nieuwe huurder.  Een poging om onrust en onnodige verharding te door informatie en gesprek te voorkomen is dan denk ik toch de moeite waard. Waarbij altijd de vraag blijft of dat door alle betrokkenen op prijs gesteld wordt en mensen denken dat je partij kiest.

’s Avond door op de bezoektocht aan de nieuwe restaurantjes, gegeten bij Cocagne. Erg lekker en erg gezellig en dat het zo ongeveer je buren zijn, is toch ook wel apart.


maureau