Het luisterend oor

De Brede School in Zweden is niet onder een noemer te vatten,. Dat kan ook per definitie niet.

Voor ons als lerende groep is dat soms jammer, dat de opbrengsten niet eenduidig, opraapbaar en direct vertaalbaar zijn.

We discussieren ons in de vrije tijd helemaal suf over wat we gezien hebben, is het beter, anders, of doen wij het stiekem toch best wel beter op een aantal vlakken. Heel inspirerend en heel vermoeiend.


maureau