Tekenen intentieovereenkomst De Hallen

Vlak voor het zeilen afgelopen donderdag nog een markant moment. Samen met de rond Harry de Winter opgerichte Stichting Culturele Hoofdstad Amsterdam (SCHA)ondertekende het stadsdeel de intentieovereenkomst over de plannen voor het monumentgedeelte van de Hallen.

De Stichting heeft grootse plannen en het stadsdeel een Stedebouwkundig Plan waarin de voorwaarden en wensen van het stadsdeel staan. SCHA krijgt een half jaar de tijd om met mooie en passende plannen voor De Hallen te komen.

Een feestelijk moment.

Samen in het besef dat we iets heel moois in handen hebben wat met goede en ge


maureau