Woensdag

Vanochtend hadden we vergadering van Het Presidium. De agendacommssie voor het stadsdeelvoorzittersoverleg en ook voor het overleg met de burgemeester. Terugkijken op het verloop van de vergadering met de burgemeester, agenda voorbereiden voor het volgende voorzittersoverleg en even door de actualiteiten om te kijken of we daar nog aparte actie op moeten ondernemen. Vandaag hadden we een gast, een traine


maureau