Die zoeken we op

Dinsdagavond commissievergadering. Deze keer bespraken we de begroting.

Sinds de invoering van het dualisme hebben we gewerkt aan een programmabegroting naast de produktenbegroting. Een speciale werkgroep van raadsleden doet daar onderfsteund voorstellen voor. Ondertussen zijn we aan onze tweede programma begroting toe. De tweede is al behoorlijk verbeterd en veranderd ten opzichte van de eerste. Toch blijft het zoeken, voor de raad die de oude produktenbegroting en de lijst met bezuinigingen en prioriteiten mist, maar ook voor het DB om het met een ander dokument te moeten doen in de commissie.

Vragen uit de commissie over 5 verschillende programma’s over doelen, effecten, middelen, inhoudelijke voortgang. Beantwoording graag kort: dat is niet mijn sterkste punt, ookal niet omdat ik tijdens het eerste antwoord koortsachtig speur naar de opgeschreven tweede vraag en mijn te geven antwoord daarop.

Aan het eind van zo’n avond heb ik vaak het idee dat ik meegedaan heb aan de quiz 2 voor 12. Niet alleen vanwege de wens om zo goed mogelijk te antwoorden op een grote diversiteit aan vragen, maar ook omdat ik zo af en toe vrolijk roep: “Die zoeken we op”.


maureau