Voorbereiding op de Dag van de Dialoog

Van te voren was ik niet alleen maar blij toen ik hoorde dat ik tussen 19 en 21 uur instructies voor de voorzitters van de dialoogtafels ging ontvangen voor de Dag van de Dialoog: midden in het tijdvak dat ik toch graag thuis doorbreng om mijn kinderen nog te zien.

Maar ik vind de Dag van de Dialoog een mooi initiatief waar we vanuit het stadsdeel met veel mensen aan meedoen, dus kom ik natuurlijk.

En dat werd beloond.

Want wat volgde was zo ontzettend leuk, warm, nuttig en inspirerend, dat ik echt blij ben dat ik gegaan ben.

Zo’n 70 mensen die zich op hebben gegeven als voorzitters voor de dialoogtafels waren bij elkaar om instructie te ontvangen en om met elkaar te oefenen.

Al deze mensen hebben net als alle gespreksdeelnemers die zich al hebben opgegeven, met elkaar gemeen dat ze willen bijdragen aan de dialoog en de goede sfeer in Amsterdam.

Dat zijn dus sowieso al leuke en betrokken mensen.

Naast praktische tips, kergen we ook een klein college van Jos Kessels die gespecialiseerd is in de socratische dialoog. Naast uitleg over het verschil tussn de dialoog en het debat, oefende hij ook met ons.

In kleine groepjes gaven we antwoord op de vraag wie we waren, op welk moment we trots waren Amsterdammer te zijn, wat onze eigen positieve en minder positieve ervaringen waren in onze cultureel diverse stad, wat je verwacht van de mensen met wie je samenleeft en wat je zelf en samen kan doen om een bijdrage te leveren aan goed samenleven in Amsterdam.

Alleen al de dialoog met deze onbekende mede oefenaars was een feestje. Veel persoonlijke ervaringen over waarom je trots bent Amsterdammer te zijn. Het kostte bijna moeite om voorbij dat eerste onderwerp te komen.

Alleen al de glimmende ogen van mijn buurman die zelf oorspronkelijk van buiten Nederland kwam en aangaf dat hij het trotst op Amsterdam was als hij het liet zien en zag door de ogen van zijn buitenlandse gasten, maakte de avond geslaagd.

Ook de leerlingen van het Nova college die er waren (aangespoord door hun meester omdat ze altijd zo veel te zeggen hadden) en die dinsdag ook gesprekstafels gaan leiden, maakten indruk en waren bijzonder leuk om mee te praten.

Als alles goed gaat, heb ik tijdens de afsluiting een leuke vervolgafspraak met twee van die meiden.

Kortom, de Dag van de Dialoog van dinsdag 21 december, waar meer dan 100 tafels met dialogen tussen Amsterdammers gaan plaatsvinden, is voor mij nu al een succes.


maureau