Dag met een sterretje

Vandaag bleek zomaar een dag van positieve energie. Cadeautje.

Vanochtend decentraal portefeuillehoudersoverleg Onderwijs&Welzijn. Gezien het feit dat we veel samen doen, wordt het ook naast de zaken die we doen, steeds leuker om elkaar tegen te komen en aan de slag te gaan. Er zijn weken dat ik sommige van de deelnemers vaker zie dan mijn eigen echtgenoot.

Vanmiddag de jaarlijkse themamiddag van de Ouderen Advies Raad binnen ons stadsdeel. Een druk bezochte bijeenkomst met veel ouderen en veel politici.

Het thema deze keer was Sociale Rechtvaardigheid en uitleg over de gevolgen van de WMO waarover op alle fronten nog veel onduidelijkheid heerst en waarover men zich ernstig zorgen maakt, al was het maar omdat de verwachting is dat de doorsnee oudere dit allemaal niet meer snapt en straks niet weet waar hij zijn aanspraak op voorzieningen kan laten gelden.

Het thema sociale rechtvaardigheid is bepaald iets waar veel van ons zich in deze tijd en met deze regering zich erg zorgen over maken. Er heerste dan ook een eendrachtige sfeer.

Voor veel ouderen die massaal vanaf hun 15e of soms nog eerder gewerkt hebben en er dus vaak 40 arbeidzame jaren op hebben zitten, zijn de ontwikkelingen van het huurbeleid van minister Dekker, de kortingen wegens no claim in de zorg en de jaarlijkse karige inflatiecorrectie op hun inkomensvoorziening een behoorlijke bedreiging en zorg.

“Wie van u slikt er geen pillen?” was een illustratieve vraag aan de ouderen. Niemand dus. Om maar aan te tonen dat ouderen niets te verwachten hebben van de no-claim korting in de zorg.

Wel hebben ze direct last van de verhoging van de kosten voor gas en licht.

De voorbeelden waren legio en bepaald niet vrolijk stemmend.

Toch was de sfeer, de saamhorigheid en alle bekende mensen (dat blijft het mooie van ons beroep: je leert steeds meer mensen kennen en dat is altijd leuk) reden om ook hier met een goed gevoel op terug te kijken.

Tussendoor nog een aantal zinnige dingen gedaan (opruimen, stukken lezen en problemen afhandelen).

Na een gezellige borrelafspraak onderweg naar misschien wel het mooiste agenda onderdeel van de dag: de voorbereiding op de Dag van de Dialoog. Dat was bjizonder inspirerend.


maureau