De Hallen

Dinsdag namen wij in het DB een besluit over de plannen rond De Hallen.

Nadat we de intentieovereenkomsten gesloten hadden, is er door heel veel mensen hard aan de plannen gewerkt.

Op basis van het SP (Stedebouwkundig Plan) dat door de raad al is aangenomen hebben de woningbouwvereniging Rochdale en Harry de Winter met zijn mannen hard gewerkt om snel en binnen het vastgestelde SP tot mooie, haalbare en financieel uitvoerbare plannen te komen.

Niet alles paste meer precies binnen het nog niet al te concrete SP, maar alle partijen deden hun best om er toch zoveel mogelijk bij in de buurt te blijven. In dat proces is er druk gecijferd, veel onderhandeld om uiteindelijk met het beste plan naar voren te kunnen komen.

Als DB zijn we van mening dat er een heel mooi plan ligt dat een echte aanwinst voor Oud-West is.

De bewoners die ik tot nu toe heb gesproken, reagereren heel enthousiast.

Toch hebben we tijdens onze DB vergadering heel erg lang over het besluit gepraat.

Dat is geenzins verwonderlijk: een aanwinst voor bewoners, een aanwinst voor cultureel Oud-West en Amsterdam, een mooie impuls voor onze Kinkerstraat en de Ten Katemarkt, 340 woningen waaronder studentenhuisvesting en woningen voor minder validen en beschermd wonen. Met investeringen van Rochdale van ca. 62 miljoen van Rochdale, 39 miljoen van Harry de Winter en consorten een stevige investering in Oud-West.  

Bij de planontwikkelingen hoort ook een parkeergagrage van 450 plaatsen: voor de bewoners van de nieuwe woningen en voor de bezoekers van ons nieuwe uitgaanscentrum.

Op papier is berekend dat dat genoeg kan zijn voor de te verwachten extra parkeerdruk.

Het DB heeft unaniem uitgesproken dat zij meer zekerheid wil of de nu geplande parkeerplaatsen straks inderdaad echt genoeg zullen zijn om de extra druk op te vangen.

Bovendien heeft het DB aangegeven dat zij samen met de ontwikkelende partijen de verplichting in de planvorming op wil nemen om – mocht blijken dat de nu geplande aantallen parkeerplaatsen bij preciezere doorberekening niet toereikend blijken – met sluitende oplossingen te komen om te voorkomen dat de buurt meer last dan lol van onze plannen zou hebben.

Er zal in de komende periode dus ook nog aanvullend onderzoek gedaan worden zodra duidelijk is wat de bezetting van het nieuwe complex zal gaan worden, welke programmering met welke verkeersstromen. Dat kan dus ook pas preciezer als de club van de Winter de overeenkomsten met alle participanten helder heeft.

Dat we een eventueel parkeerprobleem niet alleen op moeten, maar ook willen oplossen, staat voor mij als een paal boven water.

Geen van de ontwikkelende partijen, geen van de DB-ers en in mijn overtuiging ook geen van onze politiek partijen wil iets neerzetten in Oud-West dat een niet op te lossen parkeerprobleem of een onbereikbaar uitgaanscentrum cre


maureau