Nieuwjaarsreceptie voor iedereen

Vanavond was ik op de nieuwjaarsreceptie van het Bewonersplatform Oud-West en van het Opbouwwerk in Oud-West:

Het was er erg druk, heel gezellig en allemaal mensen bij elkaar die iets doen, iets willen en die betrokken zijn bij Oud-West.

Wij als stadsdeel houden geen algemene receptie voor alle bewoners. Dat is zo gegroeid.

Ooit is er besloten, ik was er toen nog niet bij, om alleen een nieuwjaarsreceptie voor ouderen te houden en ook een receptie voor vrijwilligers.

Zowel van de ouderen als van de vrijwilligers weet ik dat ze die receptie enorm op prijs stellen.

Ouderen hebben toch vaak net iets minder uitjes en ik hoor van veel mensen dat ze onze receptie erg leuk vinden. In oktober krijg ik al de eerste vragen over wanner dit jaar onze receptie is.

Mijn nieuwste en jongste collega vraagt zich via zijn weblog af waarom wij aan leeftijdsdiscriminatie doen en geen receptie voor iedereen hebben. Een vraag die mij overigens vaker bereikt.

Toen ik vanavond op de receptie van het Bewonersplatform en het opbbouwwerk was, bekroop mij even de gedachte, die hebben we ook helemaal niet nodig, die receptie is namelijk hier al.

Het feit dat hier zoveeel mensen waren, getuigt welliswaar van het feit dat er behoefteaan een alghemene receptie is, maar daarnaast ookvan het feit dat zowel bewonersplatform als opbouwwerk prima functioneren en ook in deze behoefte voorzien.

Als ik actieve bewoner was, ging ik liever naar een receptie van het bewonersplatform dan naar een receptie van het stadsdeel.

De sfeer was heel ongedwongen, veel mensen kenden elkaar en herkenden elkaar op het feit dat ze allemaal wel iets doen.

De collectevaas voor Azi


maureau