Alweer op tournee

Dinsdag waren we met DB en MT op werkbezoek in Epe.

In Epe hebben ze in 2003 het organisatiemodel ingevoerd dat erg lijkt op een model waar wij naar onderweg zijn. Wij konden dus wat van ze leren op onze weg naar verandering.

We kregen een ontvangst door Burgemeester, de wethouder P&O en de gemeentesecretaris met zijn adjunct.

Epe had zich terdege voorbereid op ons bezoek en toonde ons hun Publieksmodel.

Met een presentatie van gemeentesecretaris en adjunct en een bestuurlijke invalshoek van de wethouder P&O, gaven zij een helder en omvattend beeld van hoe de organisatieverandering bij hen in zijn werk was gegaan, welke problemen ze tegen waren gekomen en welke opbrengsten ze nu al ondervonden.

 

Het was leuk om te zien hoe zij het in hun model gepropageerde principe van eenheid van Beleid en eenheid van Beheer moeiteloos complementeerden met een toonbeeld van eenheid van Bestuur en Organisatie.

Zowel vanuit de organisatiekant als van de zijde van het bestuur waren zij enthousiast. We kregen leuke achtergronden te horen, de problemen die zich ook hadden voorgedaan en hoe de MKZ crisis in 2001 dwars door hun organisatieverandering heen kwam maar daar ook weer zijn eigen dynamiek inbracht.

Onderweg naar Epe toe had ik me al met enige weemoed gerealiseerd dat ik in 2001 veelvuldig naar Epe reed voor mijn opleiding in een conferentieoord in de bossen daar. De rit ging steevast langs met rood lint afgezette bossen en ook bij het conferentieoord mocht je het terrein niet af vanwege de Mond en Klauwzeer uitbraak.

 

We vertrokken niet voordat Burgemeester Eland ons de waarschuwing meegaf vooral onze tijd te nemen voor de veranderingen. De Burgemeester, in zijn vrije tijd ook imker, nam zijn bijenkorf als voorbeeld: “Als je te snel beweegt, heb je zo een zwerm kwade bijen aan je arm hangen”. Neem je je tijd en pas je je aan aan het tempo van de bijen, dan gaat alles soepel in de korf”.

Voor ons was het erg inspirerend om het verhaal te horen vanuit een organisatie die al terug kan kijken op de weg die wij aan het gaan zijn.


maureau