Schooltuinen

Woensdagmiddag was ik aanwezig bij de ondertekening van het convenant Schooltuinen.

Bizar convenant eigenlijk. In de afgelopen tijd is er een werkgroep bezig geweest te bekijken hoe we er voor kunnen zorgen dat de schooltuinen en schooltuinmedewerkers van een stabiele toekomst kunnen worden blijven voorzien.

Het convenant doet niet veel meer dan dat de stadsdelen elkaar en de schooltuinen beloven te blijven zorgen voor het voortbestaan van de schooltuinen en de schoolltuinlessen.

Het klinkt als elkaar iets beloven wat eigenlijk de normaalse zaak van de wereld is, dus waarom dat dan op papier zetten?

Het schooltuinwerk zit ingewikkeld in elkaar: niet ieder stadsdeel heeft zijn eigen schooltuin. Schooltuinen zijn onderdeel van de consensusvoorzieningen in Amsterdam. Dat bekekent dat we met elkaar, openaar onderwijs, bijzonder onderwijs en gemeente afgesproken hebben dat dit een aanbod is voor alle schoolgaande kinderen, net zoals bijvoorbeeld schoolzwemmen en cultuureducatie. Het zijn voorzieningen voor alle kinderen die je dus ook samen in stand houdt. Geen doorvergoedingsverplichting en iedereen commiteert zich aan het aanbod waar je vervolgens ook gezamelijk verantwoordelijk voor bent. Voor de financi


maureau