Veel, minder geld, en meer kwaliteit

Even een half uurtje luwte:

Tussen de vergaderdag van vandaag 9.30 tot 16.30 aan een stuk, inclusief werkunch en de commissievergadering van vanavond.

Zelfs mijn avondeten was in werkgezelschap.

Als ik ’s avonds commissievergadering heb, blijf ik altijd over op ’t werk en ga ik niet naar huis: halve aandacht is veel te weinig.

Naast de reguliere DB vergadering ook de eerste ambtelijke verkenningen van de ombuigingsvoorstellen voor 2006 en verder in presnetatie en een evaluatie van de nieuwe flappen: zijn we tevreden, wie beoordeelt de kwaliteit en wie is er verantwoordelijke voor een goede afweging van de argumenten voor en tegen in de flap.

Een leuke oefening tussen griffie, organisatie en DB. Er over praten en er aan werken houd je scherp.

De wens om kwaliteit boven tijdsdruk te laten gaan wordt door iedereen ten volle onderschreven en toch weten we dat dat niet altijd op gaat als de raad vraagt, de tijdsdruk hoog is of het belang van snelle besluitvorming boven alles gaat.

Op een dag DB, flappenkwaliteit, ombuigingen en commissie waarbij het onderzoek naar het op afstand zetten van het openbaar onderwijs het belangrijkste onderwerp is.

Er zijn dagen waarop er minder aan de orde komt.


maureau