De digitale kloof dempen met een gratis PC

Donderdagmiddag was ik bij de presentatie van het onderzoek De Digitale Kloof Overbrugd.

Onderzoek door het SCO Kohnstam Instituut naar de effecten van de Amsterdamse regeling om kinderen uit minimahuishoudens een gratis PC met internetaansluiting te verstrekken bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijs.

De uitkomst van het onderzoek was erg bemoedigend en levert een stevig pleidooi om verder te gaan met de regeling:

toegang tot een pc met internet thuis vergroot de vaardigheden en het verstrekken van zo’n computer aan kinderen die hem anders niet hadden kunnen kopen, levert dus een positieve bijdrage aan het overbruggen van de digitale kloof.

Niet zo’n verwonderlijke uitkomst natuurlijk, maar het is goed dat het op papier gezet is:

Toegang tot een thuiscomputer met internetaansluiting, het moment waarop je voor het eerst achter de computer gaat en de schoolsoort van de leerling zijn alle drie belangrijke voorspellers van de mate van digitale vaardigheden.

Ook weer niet verwonderlijk.

Naast de voor de handliggende conclusie dat de regeling een goede mogenlijkheid biedt om achterstand in digitale vaardigheden te voorkomen, was een behartigenswaardige conclusie dat het ook goed zou kunnen zijn om de gratis computer al eerder te verstrekken, dus niet pas bij de overgang naar het voortgezet onderwijs:

jong geleerd, oud gedaan.

Kan ik me ook wel wat bij voorstellen: mijn jongste van acht wil nu al een eigen website.

Wethouder Aboutaleb beloofde bij het uitreiken van het Pc vaardigheidsbewijs aan een van de computerkids dat hij zich hard zou blijven maken om de regeling ook in de toekomst voort te zetten.

Hij maakte ook een deal met een van de leerlingen: Google jij nou eens op mijn naam en mail mij over wat je gevonden hebt, dan gaan we het daar eens over hebben.

Die arme leerling is wel een tijdje bezig,

maar Aboutaleb had wel een van de belangrijkste digitale vaardigheden bij de kop: wie kan zoeken, kan vinden!

Dat sloot trouwens naadloos aan bij een van de andere conclusies van het onderzoek: de ondervraagde kinderen gaven vaak aan dat ze de vaardigheden aangeleerd hadden door veel uit te proberen. Kinderen die thuis een computer met internettoegang hebben kunnen natuurlijk veel meer uitproberen dan de kinderen die dat alleen op school of in de bibliotheek kunnen.


admin