Een kijkje in de gaarkeuken van Amsterdam

Maandagochtend was ik aanwezig bij de presentatie van de film over het samenwerkingsproject tussen de UvA en de gemeente Amsterdam.

In dit project voerden al twee jaar lang een aantal laatse jaars studenten stages uit binnen de gemeente Amsterdam op het raakvlak tussen ICT en samenleving.

Van het laatste samenwerkingsproject werd door twee studenten van de afdeling Mediastudies van de UvA Stephan Miras en Tarik Traida, ook weer in het kader van hun stage, een soort droste effect dus, een film gemaakt.

De studenten verspreken zich stuk voor stuk.

Deze studenten hadden het onder veel gelach over het feit dat ze blij waren een kijkje te hebben mogen nemen in de “gaarkeuken”: van Amsterdam, eerder hoorde ik studenten uit het zelfde project al melden dat ze blij waren in een gemeentelijke “inrichting” te hebben mogen werken. Ik denk dat ze keuken en instelling bedoelde, maar niet uit te sluiten valt dat de gemeente als organisatie dit soort versprekingen uitlokt.

In het eerste project was Oud-West een van de ontvangende gemeentelijke onderdelen. Ik heb daar toen veel opbrengst en plezier van gehad en ben ook een paar keer met de studenten op sjouw geweest (door het stadsdeel wandelen en vertellen, bij de tussenpresentatie en bij het eindresultaat).

Ik heb dit project vanaf het eerste moment heel waardevol gevonden:

studenten die de wereld vanuit boeken beleven, ontmoeten de gemeente met echte problemen en mogen daarin aan de slag.

Een mooi ontmoeting tussen het denkbare en het haalbare, les geven en les krijgen.

Als er binnen dit samenwerkingsproject weer eens een peildatum te vieren is, lukt het me dan ook meestal wel om mijn agenda even om te zetten.

In deze tijd waarin samenwerken en kennisdelen hot issues zijn, vebaast het me soms dat er niet meer belangstelling is voor dit soort projecten.

Ik was dan ook enthousiast om te horen dat de derde jaargang van dit project – het is uitermate succesvol, zowel de studenten als de opdrachtgevende gemeente onderdelen erkennen volmondig de meerwaarde – iets verder zal gaan.

Bij de volgende lichting van dit project zal voorafgaand aan de stageopdrachten een collegeblok gegeven worden, niet alleen voor de studenten, maar ook voor de ambtenaren uit het dienstonderdeel dat de stagestudenten zal gaan ontvangen.

Heel leerzaam lijkt me: ambtenaren weer terug in de collegebanken en voor de uitvoering van hun project al in contact met de studenten.

Het doet me een beetje denken aan de reclame van Croma:

je moet er even bij blijven voor het beste resultaat!

Vanuit mijn eigen ervaring kan ik dit alleen maar bevestigen: als je eenmaal gezien hebt hoe leuk en leerzaam dit is, volgt de rest vanzelf.

De studenten die de film gemaakt hadden, kregen complimenten, een 9,5 van iemand die ze niet beoordeelde, maar belangrijker nog: veel airplay: de film zal binnenkort vanaf de website van de gemeente te zien zijn.

Met het aantal hits dat de gemeentelijke webiste haalt, is dat een airplay waar menig jong filmmaker van mag dromen.


admin