Schoolbuurtwerk, weer even gluren bij de buren

Dinsdag was ik bij een zeer enthousiaste presentatie van het praktijkboek voor schoolbuurtwerk binnen het basisonderwijs in Westerpark.

De presentatie werd druk bezocht.

Ik fotografeerde een trotse collega portefeuillehouder, ik zag een collega uit een ander stadsdeel die geinteresseerd was en mee had gefinancierd aan de methodiekbeschrijving van dit mooie project dat in stadsdeel Westerpark al jaren goed loopt.

Ook stadsdeel Bos en Lommer was nieuwsgierig.

Daarnaast werd het boek aangeboden aan een welzijnsinstelling in Rotterdam (Sinds wij het opbobuwwerk uit Rotterdam haalden, lijkt het me niet meer dan terecht dat zij een geslaagd Amsterdams praktijkvoorbeeld terug krijgen).

De sfeer tijdens de presentatie was bijzonder enthousiast en aanstekelijk

Heleaal mijn ding: iets ontwikkelen, er trots op zijn en het dan aan anderen aanbieden.

Ik leg het gekochte praktijkboek morgen tijdens mijn staf voor en wacht op een positieve reactie.


admin