Conferentie: Het Stokje Doorgeven

Ons beoogd wethouder leerde gretig mee

Zondag kwam GroenLinks -oud en nieuw- bijelkaar om “het stokje door te geven” geen webstokje, maar de actuele dossiers in de politiek op alle belangrijke terreinen: wat kunnen de oude bestuurders en raadsleden de nieuwe raadsleden en bestuurders meegeven: wleke dingen zijn van belang, welke aandachtspunten moeten er mee van oud naar nieu en waar moet je voor oppassen in dit dossier.

Voor mij een therapeutische oefeing in het loslaten van waar ik straks niet meer over ga, maar ook zonder dat een hele zinvolle bijeenkomst.

De nieuwe lichting die bijna niet kan wachten tot dat ze straks echt aan de bak kunnen krijgt wat historische diepgang op de onderwerpen waar ze straks mee aan de slag gaan, de oudgendienden kunnen een stukje erfenis meegeven.

Samen met organisator en collega Dick mocht ik de dossiers in de sociale portefeuille overdragen. In krap


admin