Komt er toch nog iets goeds uit voort

Oproep: meld vergelijkbare gevallen als Hirsi Ali

22 mei 2006

GroenLinks wil weten van hoeveel vluchtelingen de naturalisatie is ingetrokken omdat ze valse persoonsgegevens hebben gebruikt. Hoeveel mensen bevinden zich in een vergelijkbare situatie als Ayaan Hirsi Ali? GroenLinks roept advocaten op om deze gegevens (zo nodig anoniem) te melden.

Het intrekken van de naturalisatie van Ayaan Hirsi Ali is onrechtvaardig en toont de hardvochtigheid van het huidige asielbeleid. Vele vluchtelingen gebruiken uit angst valse persoonsgegevens. GroenLinks roept alle advocaten op om vergelijkbare gevallen (zo nodig anoniem) te melden. Van hoeveel vluchtelingen is de naturalisatie ingetrokken omdat zij valse persoonsgegevens hebben gebruikt? Wij zullen die gegevens gebruiken om er in het debat met de regering voor te pleiten dat zij evenmin als Hirsi Ali hun nationaliteit dienen te verliezen.

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft minister Verdonk opgedragen om terug te komen op de denaturalisatie van Ayaan Hirsi Ali. GroenLinks heeft die motie gesteund. Maar GroenLinks vindt dat die beleidslijn ook moet gelden voor alle andere vergelijkbare gevallen. Als vluchtelingen zonder kwade opzet hebben gelogen over hun persoonsgegevens, is dat nog geen reden om hun nationaliteit af te nemen. Terecht dat Hirsi Ali dat in haar persconferentie ook stelde. Advocaten kunnen ons helpen om voor hen op te komen door alle vergelijkbare gevallen te melden bij groenlinks@tweedekamer.nl

Femke Halsema


admin