Opruimen

En toch blijft het lastig uit te leggen aan je kinderen.

Als je er een rommeltje van maakt moet je opruimen en niet de rotzooi voor een anderen laten liggen.

Maar dan vervolgens met een stalen gezicht aan je kinderen uitleggen dat het goed is dat ministers de verantwoordelijkheid nemen voor de rommel die ze maakten door weg te gaan om de discussie over hoe de rommel opgeruimd moet worden niet te belasten met de vraag naar hun positie.

De kloof tussen moeder, politica en de geloofwaardigheid naar haar kinderen moet maar weer gedicht worden met een nieuwe bestuurlijke vernieuwingsgolf.


admin