Regiobijeenkomst GroenLinks


Hoewel ik de wekker bijna over het hoofd zag/hoorde was ik toch bij benadering op tijd voor de regio bijeenkomst van GroenLinks
De geinformeerde lezer weet dat de regiobijeenkomsten van GroenLinks een van de vele antwoorden/middelen binnen GroenLinks zijn om de evaluatie van de afgelopen verkiezingsresultaten breed binnen de partij te bespreken.
Nu ook bij mij in de buurt en als lid van de commissie van 30, wilde ik extra graag horen wat er allemaal naar boven kwam.
Zaterdagochtend en GroenLinks lijkt wel een combinatie voor “die hards” only, maar gezien de opkomst van zo’ n 150 mensen hebben we of heel veel “die hards” of een erg interessante discussie bij de kop. Ik gok op het laatste.
De sfeer zat er vanaf het begin goed in, de opdracht om van drie verbeterpunten per groepje uiteindelijk tot 9 verbeterpunten met de hele zaal te komen, liet iedereen aan het woord en vroeg om scherpe formuleringen (anders bleef er aan het eind niets over)
Ruim twee uur later, terwijl de groepsvoorzitters nog samen uit alle opgeworpen verbeterpunten een top 9 moest destilleren, mocht de rest van de zaal even los op wat ze mooi/goed/lekker en fijn bij GroenLinks vonden.
Ffe wennen, dat zijn we niet gewoon “Het lijkt wel een EO landddag” maar als je even je best doet blijk je best wel veel positiefs naar voren te kunnen brengen.
En verrek als het niet waar is na 10 minuten begon het zelfs ook wel een beetje lekker te voelen.
De uitslag:
De negen verbeterpunten:
Beter intern netwerken
De worteling van GroenLinks in de maatschappij met organisaties en mensen moet beter
Meer emotie en meer gevoel
De communicatie moet beter, duidelijker en helderder
Agendasettend zijn, juist op die onderwerpen die in ons idealenhart liggen
de Kloof tussen de top en de basis van de partij beslechten, breek af die muur tussen kamerfractie en leden
Activisme: minder lullen, meer doen
Niewe media beter inzetten
Je successen beter claimen en uitventen

Als entre act de opmerking die ik niet meer vergeet: “zie je wel GroenLinks kan best goed met (interne) kritiek omgaan, zie ons hier maar eens bezig!”

Wat we goed en leuk aan onszelf vonden, een bloemlezing:

GroenLinks is altijd pal voor de multiculturele samenleving blijven staan, no matter what
GroenLinks is altijd bereid de consequenties van het benodigde gedrag en de kosten te nemen:
er zijn geen gemakkelijke oplossingen voor complexe problemen en wij doen ook niet net alsof
Ons Turkije standpunt
We denken altijd slim, scherp, creatief en innovatief.

en misschien wel de mooiste:

GroenLinksers geloven in wat ze zeggen.

Ik heb het niet op landdagen, maar des te meer wel op clubgevoel. Werkend aan wat we samen in de toekomst willen zijn, was dit wel erg lekker, zelfs al was het op een vroeg weekendmoment.


admin