De Baas

“Kijk mam, daar is je baas”

Terwijl wij in Ginkelduin nog een debat hadden met de vraag of GroenLinks wel te leiden was, was voor mijn zoon het antwoord al duidelijk.

Hier sta ik graag achter.


admin