Schaal en verhaal

Vanavond de eerste bestuursvergadering in nieuwe samenstelling bij Humanitas Amsterdam gehad: 3 nieuwe bestuursleden, onze stagiare vanuit het project Vluchtelingenvrouwen in besturen en besluitvorming en ook nog eens mijn nieuwe voorzitterschap en een zeer boeiende en volle agenda.
Een inspirerend begin met een presentatie en discussie over de WMO nota van stad en stadsdelen, maar ook geheel volgens het jaargetijde de punten Jaarverslag 2008, Jaarrekening 2008 en werkplan 2009, dus meteen meer dan genoeg te bespreken. Nieuwe bestuursleden zitten zo ook wel meteen helemaal in de inhoud!
De discussie over de WMO en de verdeling van de beleidsgebieden tussen stad en stadsdelen leverde voor mij wel heel prikkelende observaties op: in het jaarverslag viel het ook al op: een aanbod voor 12 stadsdelen op zo’n acht verschillende onderwerpen, levert naast een boel mooi maatschappelijk resultaat en veel vrijwilligersinzet, natuurlijk ook potentieel 12×8 subsidieaanvragen, subsidieverantwoordingen en verschillende regels bij verschillende opdrachtgevers op, hetgeen een boel administratief papierwerk, veel overhead voor een kleine organisatie en ook onontkoombaar de vraag oplevert of dat nu niet iets simpeler kan.
Ik had me mentaal al voorbereid dat je als aanbiedende organisatie best anders tegen de zegeningen van ons bestuurlijk stelsel aan kunt kijken dan als bestuurder, maar de discussie kwam ook mooi op tafel en voor dus ook de uitdaging om te kijken hoe je met behoud van ieders eigenheid, de verschillende gebieds en politieke accenten in wat je van een organisatie wilt hebben, je het toch wel wat makkelijker zou kunnen maken.
Een lichte droom over een menukaart waaruit je vrijelijk kon kiezen in soort aanbod en hoeveelheid van wat je op je bord wilt hebben, maar bord en bestek en de rekening wel eenduidig worden opgemaakt, begon te gloren.
Daar gaan we het het komende jaar vast vaker over hebben en de gezamelijke zoektocht in de uitvoering van de nieuwe en hopelijk innovatie bevorderende WMO biedt volgens mij zeker kansen om dingen makkelijker te maken. Leuk en spannend om daar vanuit mijn diep gewortelde stadsdeelliefde en de nieuwe rol vanuit het perspectief van een vrijwilligersorganisatie met mooi aanbod aan bij te gaan dragen.
En….voor de korte termijn de volgende keer toch wat strakker voorzitten, want al die inhoud zorgde wel voor het niet binnen de tijd blijven!


admin