Bewoners, Staf en Overleg met de Burgemeester

Een volle dag vandaag.

Die begon met een gesprek met 3 bewoners uit de Van Lennepstraat. Zij hadden zich gestoord aan de eenzijdige berichtgeving in de media, wilden aangeven dat ook zij voor de uitvoering van het kunstwerk al hun bedenkingen tegen het bloot hadden gehad en dat ze hun vraagtekens hadden bij hoe het proces verlopen was. Op basis van de gebeurtenissen van de afgelopen weken, dit gesprek en de inzichten van de mensen die het proces begeleid hebben, werken we aan een brief naar buurtbewoners en een vervolg met de buurt. Want hoe je er ook tegenaan kijkt, er zal nu eenmaal een vervolg moeten komen op dit proces. Het lijkt mij goed om in dat vervolg de betrokkenen een plek te geven en als stadsdeel niet vooruit te lopen op de uitkomst hiervan. Ik ga er van uit dat we daar samen uit komen.

Verder veel staf. met een terugblik op de afgelopen commissievergadering en het doornemen van alle toegezegde en vooruitkijkende acties. Het is nog maar begin juni, maar voor de vergadering in september moeten er nu al afspraken gemaakt worden, want met het reces over een maand en vakanties tussendoor, is de kans anders aanwezig dat je gemaakte afspraken naar elkaar niet waarmaakt en dat zou een slechte start zijn na het reces.

Vandaag ook de eerste mediavraag over het onderzoeksrapport van Berenschot.

Aan het eind van de middag naar het Voorzittersoverleg met de Burgemeester. Met onderwerpen als Veiligheidsrapportage, Organisatieverandering van de gemeente, financi


maureau