Nog steeds vergaderen

De rest van de dinsdag vergadermarathonsessie was onder minder idyllische omstandigheden dan de tuinsessie. ’s ochtends tijdens de reguliere DB vergadering hadden we wel nog een plechtige onderbreking omdat onze stadsdeelsecretaris de ambtseed ging afleggen. Hij is degen die de ambtseed af moeten nemen bij onze werknemers. Dat kan natuurlijk alleen als hij zelf de eed heeft afgelegd. Ik mocht de eed afnemen en we koppelden dat aan onze verjaardagvierpauze (de mijne in dit geval) omdat het ook goed is om zo’n plechtig moment met meer collegas te delen. Zo kon het gebeuren dat ik temidden van de slingers met enige dagen vertraging een be


maureau