Culltuureducatie

Donderdag was ik op de slotbijeenkomst van een 2-daagse conferentie over cultuureducatie, georganiseerd door het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Twee dagen lang waren mensen uit het onderwijs en cultturveld geinspireerd bij elkaar. Eeen boel energie en nieuwe plannen en samenwerkingsvormen kwamen in die twee dagen tot stand.

Bij de slotbijeenkomst waren bestuurders en nog prominenter de twee stedelijk wethouders Aboutaleb voor Onderwijs en Belliot voor Cultuur uitgenodigd.

Beiden betoogden dat ze cultuureducatie heel belangrijk vonden. Dat ze er geld voor over hadden, maar dat ze ook naar de slagkracht en middelen van het veld zelf keken. Per slot van rekening hebben ook schoolbesturen middelen tot hun beschikking om te investeren in cultuureducatie.

Helaas leidde het slotdebat zo af en toe tot het “jij-bakken” en het terug verwijzen naar eigen verantwoordelijkheden waardoor het wel leek alsof de positieve energie verdween.

Ik kon vanuit de zijlijn wel lachen om wat er gebeurde.

Ik had net ingewikkelde begrotingsbesprekingen achter de rug toen ik wethouder Belliot haar toespraak hoorde besluiten met een door miij vrijelijk weergegeven slotzin in de trant van ” ik heb de ambities wel, maar het geld zit bij mijn collega Aboutaleb van onderwijs”

Mij had deze vorm niets opgeleverd want ik heb zowel cultuur als onderwijs in mijn portefeuille en het is mij niet echt opgevallen dat er ergens in deze portefeuille nog een bulk verstopt geld zit, maar goed.

Beiden betoogden, en dat herken ik ook vanuit mijn plek dat de bezuinigingen van de rijskoverheid en de gevolgen voor de gemeentebegroting ons nopen scherpe keuzes te maken.

Grappig verschil tussen beide bestuurders, overigens allebei PvdA, was dat Aboutaleb aangaf als hij voor de scherpe keuze stond voor arme bejaarden te kiezen die misschien de verwarming wel 5 graden lager moetsen zetten en boodschappen laten staan. Belliot gaf aan toch te willen investeren in de jeugd, want die oude mensen die hadden de toekomst niet meer. De uitspraken waren vast minder absoluut bedoeld dan dat ze overkwamen, maar het was wel opvallend.

Ik hoop dat de inspiratie die mensen uit het veld opdeden tijdens deze conferentie opdeden de boventoon blijven voeren, dat die inspiratie leidt tot mooie initiatieven op het gebied van cultuureducatie.

In Oud-West hoop ik dat onze cultuurscout die op verzoek van het stadsdeel de vraag van scholen gaat matchen met het door hen gewenste aanbod en onze kunstaanbieders, de inspiratie en nieuwe initiatieven warm houdt.


maureau