Feest op het Cremerplein

Woensdag was de heropening van de opgeknapte Cremerspeeltuin.

Samen met de koningin van het plein, Rosa, verrichte ik de openingshandeling door de gloednieuwe kabelbaan (waarvoor het laatste zand nog op de dag zelf door onze ambtenaren was gestort) in gebruik te nemen.

Gelukkig ging Rosa voor, want dat was voor mij toch al weer een tijdje geleden.

                                                                    foto: Paul Fennis

Onder toeziend oog van veel kinderen, buurtbewoners, vrijwilligers, de speeltuinbeheerder Barend, de buurtregisseur, ambtenaren en professionals van de instellingen, verichtten wij onze ceremoni


maureau