Mee met de politie

Donderdagavond was ik uitgenodigd door de politie om een grootschalige controle actie aan de weg mee te maken. Dit gebeurt wel vaker in Amsterdam, maar was nog niet eerder in Oud-West gebeurd.

Het was indrukwekkend om te zien. Niet alleen ons eigen wijkteam met de bekende buurtregisseurs maar ook de verkeerspolitie, douane en documentencontrole. Twee mobiele kantoren, controlewagens en motoren en heel veel hekken.

Vanaf twee kanten reed het verkeer een fuik in op de Eerste Constantijn Huygensstraat. Niet alleen de GRAS controles. Ook controles op openstaande boetes, valse papieren, gesignaleerde personen en douanezaken.

Een samenwerking tussen de verschillende politiediensten die duidelijk zichtbaar was op straat en ook het signaal aan notoire verkeersovertreders, veelplegers en mensen met openstaande boetes afgaf dat ze gezien worden.

Interessant om dat een keer van dichtbij mee te maken en de opbrengst van de controles viel zeker niet tegen, maar daarover publiceert de politie zelf altijd een persbericht the day after.


maureau