Gesprek tussen moskee El Tawheed en de buurt op Suikerfeest

Meer dan honderd mensen uit de buurt en veel lokale politici waren ingegaan op de uitnodiging van de moskee om tijdens de viering van Id oel Fitr  (Suikerfeest) informatie te krijgen over de berichtgeving over de moskee in de afgelopen weken en hun standpunt over de afgelopen gebeurtenissen.

De moskee maakte nogmaals duidelijk dat zij de moord op Theo van Gogh verwierpen, dat zij op dit moment hun uiterste best deden -mede op mijn verzoek- om alle dagelijks toestromende pers te woord te staan, dat er journalisten over de hele wereld bij ze aanklopten, maar dat ze ook het idee hadden dat veel van wat zij zeiden niet op een evenwichtige manier in de pers overkwam.

Zij gaven ook aan dat ze hun best deden open in de buurt te staan, extreme bezoekers te weren en ook meer in gesprek te gaan en dat ze daarin intern sosm nog wel wat te doen hadden.

Ook gaven ze aan dat ze lang niet altijd zicht hadden op wie er kwam bidden in de moskee “ook wij zijn soms na afloop van het gebed opeens onze schoenen kwijt”.

De moskee liet weten dat ze de vrijdagmiddagpreek na de moord op Theo van Gogh op dit moment aan het vertalen waren en dat deze ook aan de buurtbewoners ter beschikking zou worden gesteld.

“U denkt in ieder geval niet dat we allemaal terroristen zijn, anders had u hier niet gezeten” had als opening meteen de lachers op de hand. De moskee vond het onderzoek van de AIVD niet erg, wellicht worden we nu zelfs wel afgeluisterd, maar dan weten ze meteen wat er hier gebeurt. Prettig dat er een oogje in het zeil gehouden wordt, als we niets te verbergen hebben.

De sfeer was prettig en constructief. Er was zowel bij de moskee als bij de buurtbewoners een andere houding dan tijdens eerdere gesprekken (de open dag en het debat naar aanleiding van gevonden boeken en uitspraken).


maureau