Voorbeeldig

 

Dinsdag 19 April was de 2e Dag van de Leerplicht.

Speciaal bedoeld om de Leerplicht nog eens extra extra onder de aandacht te brengen. Voor deze dag waren een aantal voorbeeld activiteiten ontwikkeld waar wij de [[download:draaiboeklesbriefactiedef.doc:text:lesbrief:]] met posterontwerp uit kozen.

In dit kader ging ik samen met onze twee leerplichtambtenaren op bezoek bij een van onze scholen om te praten over het hoe en waarom van de leerplicht en natuurlijk ook om de prijs uit te delen.

Zo stond ik opeens voor de klas met een interactief lesje leerplicht. Samen met de echte juf en de leerplichtambtenaren konden we zo nog wat tips meegeven voor deze groep 8 die bijna aan de stap naar het voortgezet onderwijs begint.

De twee prijswinnaressen Hanne en Titia hadden met hun posterontwerp de invalshoek van het leerrecht gekozen: ieder kind heeft recht op onderwijs.

Een mooie en betrokken invalshoek die ook goed terug te zien was in hun posterontwerp.

De poster krijgt een ereplaatsje bij de leerplichtambtenaren die wel graag de poster, maar de kinderen liever niet uit hoofde van hun functie terugzien.


admin