The Greens

De commotie over de SUV blijkt bepaald geen Nederlands alleenrecht te zijn.

In London waar we een afspraak hadden met de GroenLinks meest nabije politieke partij, the Green Party lieten zij hun materiaal zien waar heel erg veel publiciteit over was onder het motto Stop Urban 4×4’s.

Leuk om uit te leggen dat toen dit in Nijmegen voor het eerst door GroenLinks voorgesteld werd, er nog hartelijk werd gelachen, maar dat ondertussen in Amsterdam een voorstel ligt om deze auto’s geen parkeervergunning te geven en dat er veel in de krant staat over de SUV’s.

Erg leuk ook om in Camden met de lokale gelijken te praten.


admin