admin

Muurschildering Kostverlorenkade

Sinds kort hebben Andrea Friedli en Meinke Horn de laatste hand gelegd aan een muurschildering op de Tweede Kostverlorenkade, bij de

Schimmelstraat, die zij in opdracht van Stadsdeel Oud-West hebben gemaakt. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om dit met ons te

komen vieren. Op woensdag 9 november zal Stadsdeelvoorzitter Saranna Maureau de muurschildering feestelijk openen. Er zal een wandeling naar de muur worden gemaakt onder begeleiding van de twee kunstenaars.

Vervolgens zal in het Buurtmuseum een korte documentaire van Bertil Dubach worden getoond over de uitvoering van dit kunstproject en de

reactie er op van buurtbewoners en voorbijgangers. Dit alles onder het genot van hapjes en drank. Iedereen is van harte welkom op 9 november in het Buurtmuseum Bellamy, 2de Kostverlorenkade 62, van 16.00-18.00 uur.

De muurschildering is tot stand gekomen in samenwerking met bovengenoemde kunstenaars, bewoners uit de Bellamybuurt, Stadsdeel

Oud-West, de Universiteit van Tilburg en woningcorporatie Rochdale in het kader van het Urban project beheerprioriteiten. Doel van dit

project is om de leefbaarheid in de buurt te vergroten.


admin