Onderwijsconferentie GroenLinks

Peter Lankhorst in gesprek met Margalith Kleijwegt, met luisterend op de eerste rij Marijke Vos

Zaterdag was een interessante onderwijsconferentie van GroenLinks.

Met onderwerpen als Brede School, Ouderbetrokkenheid en het meten van Sociale Competenties.

ook herhaalde Marijke Vos het GroenLinks voornemen voor de Voorschool voor alle Amsterdamse kinderen.

Ik kon er niet de hele dag bij zijn, maar met name het gedeelte waarbij Margalith Kleijwegt, schrijfster van het boek Onzichtbare Ouders aan het woord was, leverde een boeiende discussie op over de mogelijkheden en wenselijkheid van huisbezoeken ook bij het voortgezet onderwijs.

Erg arbeidsintensief en misschien in sommige gevallen heel beklemmend en belastend, maar volgens mij een noodzakelijke acties als je ook de ouders wilt bereiken die zich niet uit zichzelf met de schoolloopbaan van hun kinderen (kunnen) bekommeren.


admin