Vakantie?

Donderdagmiddag voorzittersoverleg.

Steeds meer gaat staan in het teken van de verkiezingen: roddels over kandidatenlijsten, felicitaties voor collega’s die door hun partij tot lijsttrekker zijn benoemd, maar ook voorbereidingen voor inwerkprogramma’s voor nieuwe collega’s, evaluaties van gemaakte afspraken in de afgelopen periode en alvast wat tips en voorbereidingen voor de volgende periode.

Hoewel er nog veel andere belangrijke zaken op de agenda staan, zijn sommigen in hun hoofd kennelijk al helemaal bezig met de toekomst.

“Plannen we dit onderwerp voor of na de vakantie?” vroeg een collega.

Vakantie? Hij bedoelde verkiezingen.

Hij liet daarmee wel erg duidelijk merken wat zijn plannen voor na de verkiezingen waren, gelukkig wisten we dat al


admin