Over je heen laten lopen

Toen wij woensdagochtend stuurgroepvergadering Brede School hadden, kwam langs de zijlijn de vraag of ik nog nadere wensen had voor de onthulling van het bouwbord op de brede School later die ochtend.

“Veel meer dan dat ik straks bij het touw kan waar ik aan moet trekken kan ik niet bedenken” gaf ik terug.

Eenmaal op de locatie aangekomen schoot ik in de lach, want het touw hing ver boven mijn schamele 1.54 meter.

“ik heb het al gezien hoor en ik ga er wat aan laten doen”, riep de projectleider ter geruststelling meteen.

“Nee alsjeblieft niet doen, ik maak er wat van” zei ik ter plekke

Volstrekt onnavolgbaar, maar ik ben de baas, dus aldus geschiedde.

Daar stond ik met kinderen ouders, leerkrachten en andere betrokkenen voor het nog niet onthulde bouwbord.

Na kort iets over het belang van goede onderwijshuisvesting en de zichtbaarheid van het bouwen te hebben gezegd, ging ik over tot de plechtigheid.

“Ik heb alleen een klein probleemje, kunnen jullie raden wat dat is?

De kinderen hadden feilloos in”de smiezen: “je bent veel te klein, je kan er niet bij”.

Nadat ik vertelde dat je als wethouder twee dingen nooit moet doen – over je heen laten lopen en zeggen dat mensen je rug op kunnen – nodigde ik de kinderen uit om juist dat te doen.

Als onderste bouwsteen van een spannende en soms wankelende pyramide, beklommen de kinderen die gezegd hadden goed in acrobatiek te zijn mijn rug, ondersteund door de deskundige sportbuurtwerker, liepen ze over me heen en maakten samen mogelijk wat ik alleen niet kon: het touw van het bouwbord bereiken.

De onoverzichtelijke samenwerkende kluwen zorgde voor het resultaat, ik kon het touw van het bouwbord laten zakken.

Ik genoot, de kinderen volgens mij ook (voor zover ik dat vanuit mijn verstopte en beladen positie kon volgen) en afgezien van een gescheurde en bloedende nagel heb ik er geen fysieke gevolgen aan over gehouden.

De trotse hoofdrolspelers van de foto poseren graag nog een keer

De bouwlieden die nu dagelijks dit resultaat moeten waar gaan maken, gaan als ze dit bord zien vast met plezier naar hun werk en weten denk ik met die foto ook heel goed voor wie ze het doen.


admin